Omluvenky

Pokud nemůžete dorazit na trénink/zápas prosím o krátkou omluvu. 
V případě delší nepřítomnosti/nemoci uveďte předpokládaný návrat (od-do).

 

 

Povinné*