Příspěvky

 

Platby členských příspěvků:

Oddílové příspěvky za každý měsíc ve výši 900,- hrazeny do 15 dne měsíce výhradně bezhotovostní formou na bankovní účet č. 2201188686/2010 s konkrétně přiděleným variabilním symbolem hráče #. Bez uvedení variabilního symbolu a jména hráče nebude platba přiřazena.
Zde najdete přiložený dopis od fotbalového klubu Motorlet.pdf
Prosíme pečlivě pročtěte.

v.s. č. účtu
  # 900,- 2201188686/2010

 

* je možnost příspěvky platit měsíčně
* PROSÍM VŽDY UVÁDĚT: VARIABILNÍ SYMBOL,
DO ZPRÁVY PŘÍJEMCE NAPSAT CELÉ JMÉNO HRÁČE